Mióta gömbölyű a Föld?

4,6 milliárd éve.

Fold bolygo

Nagyjából a születése óta, nagyjából gömbölyű. Ha egészen precízek akarunk lenni, akkor nem pontosan gömb alakú, mivel saroknál kissé laposabb. Körülbelül 5 milliárd éve alakult ki a Naprendszer, melynek egyik kőzetbolygója a mi Földünk. Az ilyen típusú bolygók kőzetekből állnak, a belsejükben nagy, fémes mag van. Az Ősnap napszelet bocsátott ki, amely szétfújta a Nap körül keringő anyagot. A nehezebb elemek összeálltak, azokat nem tudta túl távolra fújni. Egyre több és több elem állt össze, a sorozatos egyesülés révén jöttek létre a Föld-típusú bolygók.
Ebben a folyamatban a Föld anyagai a forgás, a nehézségi erő és a sűrűségkülönbségek miatt gömbhéjakba rendeződtek. A forgásnak volt igazán nagy szerepe abban, hogy a gömbalak létrejött. Négy nagyobb gömbhéjat különböztethetünk meg a Föld szerkezetében.
Számunkra már nem kérdéses, hogy a Föld gömb alakú, azonban ezt sokáig nem hitték el. A Krisztus előtti 6. században Püthagorasz és Platón (Kr. e. 428-348) azt mondták, hogy az égitestek, melyeket isteni eredetűnek és örökkévalónak gondoltak, csakis a legtökéletesebb test, a gömb alakját viselhetik, pályájuk csakis körpálya lehet. A XVII. századig nagyon erősen élt a körpálya elképzelés. Nehéz is volt ezzel összeegyeztetni mindazokat a dolgokat, amiket az égbolton megfigyeltek, ezt úgy oldották meg, hogy létrehozták a geocentrikus azaz földközéppontú világképet.
Thalész szerint a Föld lapos, óceánon úszó korong, Anaximandrosz szerint térben lebegő henger. Arisztotelész a Földet természeténél fogva mozdulatlannak gondolta. Ptolemaiosz szerint a Föld gömb alakú, nem mozog, és a Világegyetem közepén van.
Az ókorban Arisztarkhosz mérései alapján úgy gondolta, hogy nem a Föld, hanem a Nap lehet a Világegyetem középpontja, ugyanakkor a Föld forog és kering is. Hamar feledésbe merültek a tanításai.
1543-ban jelent meg Kopernikusz műve, aki ismét heliocentrikus világképet állított, valamint azt, hogy a Föld forog és kering. Galileinek 1609-1610 telén már volt távcsöve, amivel végzett megfigyelései is a heliocentrikus világképet támasztották alá. 1633-ban azonban az Inkvizíció arra kényszerítette, hogy visszavonja a nézeteit.