Mikor kell évszám után pontot tenni a magyar helyesírás szabályai szerint?

Ha az utána következő hónapnévvel vagy időt jelölő egyéb szóval nincs birtokviszonyban.

Na jó, és ez mit jelent? Az alábbi példák biztosan segítenek.

KELL PONT:

1848. március 9.

1848. márciusban(DE: 1848 márciusában; itt nem kell a birtokviszony miatt: 1848-nak a márciusában)

1848. áprilisi

1983. évi

1983–1984. v. 1983/1984. v. 1983–84. v. 1983/84. évi

19–20. század v. XIX–XX. század

1944. őszi (DE: 1944 őszén; lásd lejjebb, ha érdekel, miért)

1945. március–áprilisban

1849. tavaszi–nyári

1956. október havában

1956. október folyamán(DE: 1956 folyamán; lásd lejjebb)

1956. október végén(DE: 1956 októberének végén; lásd lejjebb)

NEM KELL PONT:

a) Amikor az évszámot névutó vagy névutóból képzett melléknév követi, vagy ha az évszám birtokos jelzője egy másik szónak:

1848 előtt, 1848 előtti, 1849 után, 1848 óta

1526 augusztusában, 1914 késő őszén, 1848 első felében

1848 hősei, 1849 mártírjai, 1849 tavaszi hónapjai

1867 és 1896 között, 1703–1711 szabadságharca, 1944/45 nehéz telén

b) Amikor a mondatban az évszám az alany:

1492 fordulópont az emberiség történelmében.

1941–1945 mérhetetlen károkat okozott népünknek.

TOVÁBBÁ:

Elhagyható a pont a zárójelbe tett évszámok mellől is:

Az elmúlt év (1993) rendkívül aszályos volt.

Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül és kötőjellel kapcsolódnak:

Az 1838-i árvíz

Magyarország 1514-ben

1848. márc. 15-én

Július 6-ig vagy 6-áig

12-től vagy 12-étől

Az elseje, elsején, elsejéig stb. szóalakok számjegyes írása: 1-je, 1-jén, 1-jéig stb. Az elseji v. elsejei szóalakok számjeggyel írva: 1-ji v. 1-jei.

évszámok után pont helyesírás szabály