Ki bérelhet földet?

Jogi személy, földműves természetes személy, mezőgazdasági termelőszövetkezet, bevett egyház vagy annak belső egyházi, jogi személye, erdőbirtokossági társulat.

repcefold

A föld használatát, hasznosítását többféle jogcímen engedheti át a földtulajdonos vagy a haszonélvező. A jogcímek lehetnek haszonbérlet, feles bérlet, részes művelés, szívességi földhasználat. A mezőgazdasági igazgatási szervnek jóvá kell hagynia a föld használatának átengedéséről szóló szerződést.

A jogban maga az ember minősül természetes személynek.

Jogi személy az olyan szervezet, amely jogképes, a természetes személyhez hasonlóan, vagyis saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Ilyen lehet például a bt., zrt., kft., alapítvány.

A földműves lehet Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, vagy tagállami állampolgár. A 2013. évi CXXII. törvény végrehajtására kiadott rendelet meghatározza, hogy milyen mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel szükséges rendelkeznie. Ha nincs ilyen végzettsége, akkor két további esetben lehet földműves: ha igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.

Nem szerezhet földhasználati jogosultságot a nyilvánosan működő részvénytársaság, valamint az a jogi személy vagy gazdálkodó szervezet, amely nem minősül átlátható szervezetnek.Október 29. – miről nevezetes? Mikor van Tádé névnap? Hogyan írjuk helyesen: megbízatás vagy megbizatás? Melyik dalt játszotta le az MTV (Music Television) legelőször? Május 21. – miről nevezetes? Hogyan írjuk helyesen: Lánchíd vagy Lánc híd? Mikor van Sándor névnap? Mikor van halloween 2023-ban? Mikor van Éda névnap? November 4. – miről nevezetes?