Hogyan írják helyesen: Pécsen, vagy Pécsett?

Mindkettő helyes.

 

pecs

A néhány városnév esetében alkalmazható -ott, -ett, -ött, és -t toldalék egy helyhatározókat alkotó régi toldalék maradványa, amely például az ott, hanyatt, mindenütt, előtt, iránt. A Pécsetthez hasonlóan használják még néhány város esetében: Győrött (Győrben), Fehérvárott (Fehérváron), Vácott (Vácon).

Bár újraéledésére nem lehet számítani, érdekes, hogy egy-két városnév esetében a hagyományosan használatban lévő alakok analógiájára (a városnév tövének hangtani hasonlósága miatt) elkezdték használni. Széles körű elterjedésről persze nincs szó: a Vácottmintájára (ezt kb. 51%-ban használják a Váconmellett) előfordul a Tácottváltozat (az esetek kb. 3%-ában) a Táconmellett, és a Győröttmintájára (ez kb. 28%-ban fordul elő a Győrben mellett) használják a Mórottalakot is (kb. 4%; ami mellett az esetek kb. 2%-ában a Mórbanis előfordul). Ezzel együtt kb. 94% a Móronváltozatot használja.

Forrás: Nyest.hu