Startlap Wiki Agytorna – Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.startlap.hu weboldalon elérhető „Agytorna” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft.  (továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Startlap Wiki oldalán a https://wiki.startlap.hu/agytorna-[forduló száma_forduló időtartama]/ URL-en a Szervező rendszeres  időközönként (hétfőn és csütörtökön) fotókat és hozzájuk kapcsolódó szöveges feladványt publikál, melyekre a megfejtést hozzászólásokban várja a játékosoktól. Egy alkalommal egy fotót és a hozzá kapcsolódó feladványt teszi közzé.

A feladványok típusai:

 • Képrejtvény – egy szót vagy kifejezést kell kitalálni a fotó alapján;
 • IQ-feladvány;
 • Mi látható a képen? – ki kell találni, milyen hétköznapi tárgy részlete látható a fotón.

Minden fordulónak két nyertese van: fordulónként 2 db Bubba párnát sorsolunk ki a helyes megfejtést beküldő játékosaink között.

2015. június 15-étől az alábbi két pont érvényét veszítette szabálymódosítás miatt:

 • az időrendben első helyes megfejtést beküldő felhasználó biztosan nyer;
 • az összes helyes megfejtést beküldő felhasználó között a játék lezárása után véletlenszerűen kisorsolásra kerül egy további nyertes.

A nyeremény kisorsolása mindig a játék lezárása után, adott nap éjfélig megtörténik.

Nyeremény fordulónként

Minden fordulónak két nyertese van: fordulónként 2 db Bubba párnát sorsolunk ki a helyes megfejtést beküldő játékosaink között.

A nyeremény átvételének a feltétele a hozzászólásonkkor a helyes e-mail cím megadása. A nyertes a nyereményről szóló értesítést a kommentálás során megadott e-mail címre kapja meg.

3. A Játék időtartama

A Játék 2016. április 15. 07:30 órától 2016. június 24. 7:30 óráig tart.  

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 7:30 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező hozzászólások az elbírálásban és a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játékban bárki részt vehet, de ahhoz, hogy a Nyereményjátékban részt vehessen, hozzászólásban be kell küldenie az adott forduló helyes megfejtését;
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása;
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Digitális Média Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A játékszabályzat részét képezik az alábbi – minden játékforduló oldalán a feladvány alatt “A játék menete és szabályai röviden” cím alatt közzétett – pontok:

 • Ha tudod a megoldást, írd be hozzászólásként (itt, ennek az oldalnak az alján).
 • Fordulónként két játékos Bubba párnát nyer: a nyerteseket az összes helyes megfejtést beküldő játékos közül sorsoljuk ki véletlenszerűen.
 • A játékforduló lezárásáig nem jelennek meg azok a hozzászólások, amelyek a helyes megoldást tartalmazzák, vagy olyan szöveget, amely könnyen rávezethet a helyes megfejtésre. A többi hozzászólást némi átfutással megjelenítjük (az átfutás a moderálás miatt van). Tehát attól, hogy nem jelenik meg a megfejtésed, még nem lehetsz teljesen biztos benne, hogy hibátlan a megfejtésed. Figyelj a feladat kiírására (pl. hány szótagú szót várunk megfejtésként).
 • Ha több tipped is van a megfejtésre, írd be nyugodtan, mindet külön-külön hozzászólásként.
 • A helyes megfejtést tartalmazó hozzászólások a beküldési határidő után (játék zárása) jelennek meg. Ekkor látszani fog a beérkezési sorrendjük és időpontjuk is.
 • Kérjük, ne próbáld elrontani mások játékát azzal, hogy a moderálást kijátszva a helyes megfejtésre rávezető hozzászólásokat írsz. Az ilyen játékosokat kizárjuk, és a következő fordulókban sem vehetnek részt.
 • Az építő jellegű kritikákat, észrevételeket, javaslatokat, kérdéseket, ne hozzászólásként írd be, mert ezeket töröljük. Az ilyen üzeneteket is várjuk tisztelettel, és a a “Jobban tudom!” linkre kattintva juttathatod el hozzánk (az olvasó kutya alatt kicsivel jobbra).
 • A másokat sértő, gyalázkodó, rosszindulatú, obszcén hozzászólások beküldőit külön értesítés nélkül töröljük.
 • A nyertesek nevét ezen az oldalon és a Korábbi játékaink és nyerteseink oldalunkon is közzétesszük a játék zárása után.

5. Nyeremény*

Garantált nyeremény:

Az a játékos, aki először küldi be a helyes megfejtést, 1 db, a Startlap logóját formázó Bubba-párnát kap ajándékba.

Nyereménysorsolás:

Az összes helyes megfejtést beküldő játékos között fordulónként, a forduló lezárása után 1db Bubba-párnát sorsol ki a szervező.

* A nyereményváltozás jogát fenntartjuk.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Digitális Média  és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Digitális Média  az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A fordulónkénti nyeremény sorsolása a játékfordulót követően, még a forduló lezárásának napján éjfélig megtörténik, olyan módon, hogy a sorsolást végző személy részére a Játékosok személye nem beazonosítható, és melyről jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, a nyeremény a Central Digitális Média , illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

7. Nyertesek értesítése

A játék zárása után mihamarabb, de legkésőbb 12 órán belül a nyertesek felhasználói nevét – mely az a név, amellyel a hozzászólást beküldték – a játék szervezője a játék oldalán – melyen a feladvány is megtalálható – közzé teszi.

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követően, azonnal de legkésőbb 3 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos

 • név,
 • lakcím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Digitális Média Kft. -vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Digitális Média Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyerteseknek 30 naptári nap áll rendelkezésére a nyereményekért jelentkezni, illetve átvenni, 30 napon túl elvesztik jogosultságukat a nyeremény átvételére. Az időben át nem vett nyeremények a Central Digitális Média Kft. illetve a  nyeremény felajánlójának a tulajdonában maradnak.

A nyereményt a Central Digitális Média Kft. kézbesíti a nyerteseknek.. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Digitális Média Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Digitális Média Kft. a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Digitális Média Kft. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül  köteles tájékoztatni a Central Digitális Média Kft.-t.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Digitális Média nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central Digitális Média az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékban való részvételkor megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
  a nyertes Játékos(ok) név, lakcím és e-mail címadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Central Digitális Média  Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: bubba@startlap.hu, Central Digitális Média  Kft. 1037 Budapest Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Digitális Média Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Digitális Média Kft.  nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Digitális Média Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Central Digitális Média Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Digitális Média Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Digitális Média -val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Digitális Média Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Digitális Média Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Digitális Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. Egyéb

A Central Digitális Média Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 7 napig elérhető a https://wiki.startlap.hu/startlap-wiki-agytorna-nyeremenyjatek-szabalyzat/ weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az bubba@startlap.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Budapest, 2016. január 12. 

 

 

Címkék:

Jobban tudom!

Válogatás a bejegyzések közt

Mikor van Jusztusz névnap? Mikor van Gedeon névnap? Agytorna 59. forduló Hogyan írjuk helyesen: ajánlólevél vagy ajánló levél? Hogyan írjuk helyesen: fent vagy fennt? Hogyan írjuk helyesen: legalábbis vagy legalább is? Keresztrejtvény – 16.06.19. Mikor van Gusztáv névnap? Hogyan írjuk helyesen: súly vagy súj? Mikor hajtottak végre utoljára halálos ítéletet Magyarországon, és miért végezték ki az elítéltet?

Neked mi a véleményed?

Hozzászólások: 98 hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

 1. Kedves Agytornások! Nyertem az Ullmann Mónikás feladvánnyal. Van valami teendőm, hogy megkapjam a Bubba párnámat? Válaszotokat előre is köszönöm. 🙂

 2. A rózsa a kakukktojás, mert nem hagymáról szaporítható növény, hanem tőről.

 3. Tisztelt Játékszervezők!
  Szeretnénk érdeklődni, hogy 2015. nov. 10-én 07.30-kor lezárt játék nyertese Pardi Lajosné?
  Én nem kaptam értesítést a nyereményről, csak most látom a nevem a nyertesek között. Meddig lehet jelentkezni a nyereményért? Hova ment az értesítés?
  Várom válaszukat!
  Üdvözlettel: Pardi Lajosné

  1. Tisztelt Lajosné!

   Kétszer is értesítettük, de nem kaptunk rá választ. Bizonyára valamilyen technikai oka van. Elküldjük újra az értesítő levelünket arra az email címre is, amivel részt vett a játékban. Kérjük, erre a levélre válaszként küldje el a kézbesítési adatokat. Legyen szíves, figyelje a spam/levélszemét mappát is a levelezőjében, előfordulhat, hogy hibásan érzékeli a levelünket a levelező rendszere, és itt köt ki.

   További szép napot kívánok Önnek!

   Üdvözlettel,
   WIKI HELP

 4. 105.forduló megfejtése:Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók című festményén látható

 5. Holland tulipán, és jácint mezők légi felvétele.

 6. Szerintem ez egy golyóstoll hegye ami nagyításban látható!
  vagy besírok öregen is :-))